Matematik 2

 

 

calculus 2

 

AMAÇ:

Yaşadığımız dünyanın ve ait olduğu sistemin bir matematiği vardır. En temelde karşımıza çıkan fiziksel yapıları anlamak öteden beri matematik bilimi sayesinde olmuştur. Farkındalık oluşturmanın yolu, bu nedenle iyi bir matematik bilmekten geçmekte ve bu ders kendiliğinden mühendislik bilimi öğrencisinin olmazsa olmazı olmaktadır.

 

İÇERİK:

ikon A1. Üç boyutlu koordinat sistemleri, vectörler, nokta çarpım, kross(Vektör) çarpım, doğru ve düzlem denklemleri, silindirler ve quadratik yüzeyler.

ikon A2. Vektör fonksiyonları, uzay eğrileri, vektör fonksiyonların türev ve integrali.

ikon B1. Çok değişkenli fonksiyonlar, Limit ve süreklilik, kimmi türevler, tanjant düzlemler, ve doğrusal yakınsamalar.

ikon B2. Zincir kuralı, yönlü türevler, ve gradient vektör, Maksimum ve minumum değerler, Lagrange çarpanları.

ikon C1. Kartezyen koordinatlar üzerinden çift integral, itere (kasıtlı değişime uğratılmış) integraller, genel bölgeler üzerinden çift integraller, Polar koordinatlar, polar koordinatlarda çift integraller, üçlü integraller.

ikon C2. Çoklu integrallerde değişken değişimi, Vektör alanları, çizgi integralleri, çizgi integrallerinin temel teoremi, Green Teoremi.

ikon C3. Diziler, seriler, integral test& Karşılaştırma testi, değişken seriler, mutlak yakınsama ve orantı ve kök testleri, serileri test stratejileri, power serileri, fonksiyonlerin power seriler ile gösterimi, Taylor and Maclaurin Serileri.

 

 

 

 

© Copyright www.centeracademy.com.tr Tüm hakları saklıdır