Matematik 1

Matematik 1

AMAÇ:

Yaşadığımız dünyanın ve ait olduğu sistemin bir matematiği vardır. En temelde karşımıza çıkan fiziksel yapıları anlamak öteden beri matematik bilimi sayesinde olmuştur. Farkındalık oluşturmanın yolu, bu nedenle iyi bir matematik bilmekten geçmektedir.

 

İÇERİK:

   ikon    A1. Fonksiyonların limitleri, sonsuzda limit kavramı ve sonsuz limitler

   ikon    A2. Süreklilik ve Limitin matematiksel tanımı.

   ikon    B1. Türev, tanjant doğruları ve eğimlerinin bulunması, türev alma, türev alma kuralları, zincir kuralı.

   ikon   B2. Trigonometrik fonksiyonların türevi, yüksek dereceden türevler, ortalama değer teoremi, kapalı türevler,ters fonksiyonların, üstel fonksiyonların, logaritmik fonksiyonların, ters trigonometrik fonksiyonların türevi, hiperbolik fonksiyonların türevi.

   ikon   B3. Türevi fizikten uygulamaları, kritik nokta tayini, belirsiz durumlar, ekstremum noktaların tayini, dönüm nokta tayini, konkav ve konvex durumlar, grafik çizimleri, doğrusal yaklaşım min-max problemleri...

   ikon   C1. Toplam ve sigma sembolü, Alanlar ve toplamın limiti, belirli integral,belirli integrale ait özellikler, Analiz matematiğinin Temel teoremi, yerine koyma metodu, düzlemsel bölgelerin alanları.

   ikon   C2. Parçalı integral alma, kesirli fonksiyonların integrali, tersten yerine yerleştirme ile integrasyon, düzgün olmayan integraller.

   ikon   C3. Integral uygulamaları: kesme ve dönme sonucu olusturulan cisimlerin hacim hesapları, yay uzunluk hesabı, yüzey alan hesapları...

 

© Copyright www.centeracademy.com.tr Tüm hakları saklıdır